:: หน้าแรก ::
บทคัดย่อ
แบบทดสอบก่อนเรียน
ยาไทยบำรุงสายตาให้สว่างสดใส
ยาไทยแก้เบาหวาน
ยาไทยแก้โรคกระเพาะอาหาร
ยาไทยแก้ไข้ทับระดู
ยาไทยแก้ไข้ท้องร่วง
ยาไทยแก้แผลกลาย
ยาไทยแก้งูสวัด
แบบทดสอบหลังเรียน
ครูที่ปรึกษา
คณะผู้จัดทำ
  ยาไทยแก้งูสวัดใบมะลิช้อน หรือใบมะลิลาก็ได้ เอามาล้างน้ำให้สะอาดหลายๆน้ำก่อน แล้วใส่ครกโขลกเอามาผสมกับเหล้าขาวเล็กน้อย ให้พอทาได้สะดวก
ไม่เหลวเกินไป เอาไปทาที่แผลงูสวัด จะเอาสำลีชุบไม้เล็กๆ ทาหรือจะเอามาพอกก็ได้
     หรือถ้าไม่หายเอาใบกะเม็ง (ชนิดดอกขาว) โขลกผสมกับเหล้าขาวทาหรือพอกที่แผลงูสวัดก็จะหายโดยง่าย

  
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP