ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นาย ธนายุทธ เดชทอง
ชื่อเล่น   เจเล็ก
อายุ   17 ปี
เพศ   ชาย
กรุ๊ปเลือด   O
อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 98/3 หมู่ 1 ตำบล เก้าเลี้ยว อำเภอ เก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์ 60230
บิดาชื่อ   นาย มนัส เดชทอง
มารดาชื่อ นาง ยี้ เดชทอง
สิ่งที่ชอบต่างๆ
อาหารที่ชอบ   ข้าวผัด
ขนมที่ชอบ   ขนมกอบแก๊บ
สัตว์ที่ชอบ   ปลากัด+กระแตกระลอก
งานอดิเรก อ่านหนังสือ เล่นเกม ดูT.V
การ์ตูนที่ชอบ โดราเอมอน อุตราแมน
ผลไม้ที่ชอบ   ทุเรียน ส้ม
สีที่ชอบ   ฟ้า
กีฬาที่ชอบ   ฟุตบอล

เพื่อนในกลุ่มเดียวกัน
นายกรธน เตียวยู้เส็ง ชื่อเล่น กร
นายวราวุฒิ อบสิน ชื่อเล่น ปิ้นเฟมแตก
นายกรกต วงค์สอน ชื่อเล่น อ้นหน้าสั่น
นายวิศวชิต ทับทิมแดง ชื่อเล่น เซฟ
นายภานุมาศ ญาติจันทึก ชื่อเล่น หันยองเจ
ภูวาครีน รินสอน ชื่อเล่น ฟิมล์หน้าเนียน

 

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP