บ้านของฉัน

บ้านคือสิ่งที่อยู่อาศัยของเราบ้านเป็นสิ่งที่พึ่งพิงได้หลายๆอย่าง เช่น เป็นที่นอนที่อยู่อาศัยที่ทำกิน
หรืออื่นๆได้ ถ้าเราไม่มีบ้านเราก็จะไม่สามารถมี่ที่อยู่อาศัยเพราะฉนั้นเราทุกคนต้องมีบ้านอยู่เพราะบ้าน
เป็นที่อยู่อาศัยของเราควรจะทำบ้านให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นส่วนบ้านของผมที่ต้องการคือบ้านนั้นไม่ต้องเรอดหรูแค่
มีครอบครัวของเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแค่นี้เราก็มีความสุขได้ถ้าเราพอใจสิ่งที่มีอยู่บ้านของผมนั้นผม
คิดว่าผมจะทำบ้านที่สวยและดีเพื่อที่จะให้คนในบ้านอยู่อย่างมีความสุขส่วนที่ผมคิดว่าอนาคตผมจะ สร้าง
บ้านเป็นบ้าน2ชั้นและจะประดับไปด้วยสิ่งประดับต่างๆบ้านนั้นจะต้องดีไม่มีการชำรุดเพราะว่าผมจะทำ

บ้านที่ดีเพื่อคนที่คุณรัก.....

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP