ขบวน 4 ภาค* หล่อ, สวยไม่มีใครเกินจริง ๆ >.<

ถือป้ายคณะสี สวยป่ะล่ะ ^^

ห้องเรามีดรัมเมเยอร์ด้วยน่ะ !!!

โชว์เหรียญสักหน่อย :")

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP