เริ่มต้นด้วยคนแรก ,,, นั่นคือ ดาบแจ็คของเรานี่เอง !!!

คนที่ 2 จัดไปกับ ป๋ามอสแห่งพยุหะ ^^

จัดมากับคนที่ 3 ป๋าเบ๊นซ์  บึงน้ำใส *

และจะพลาดได้ไงกับตุ๊ดหนึ่งเดียวของห้อง. น้องอาร์ตตตตต :")
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
   
SITEMAP