ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2554
 ชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิสก์
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2554
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2554
ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4
ชุมชุนเว็บไซต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าบอร์ดส่งงาน
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
545701
กุหลาบ    
545702
กล้วยไม้บรรพต    
545703
สถานที่สำคัญอำเภอเมืองนครสวรรรค์ ไม่ผ่าน แก้ด่วน รอเกรด
545704
สุนัขที่นิยมเลี้ยง    
545705
สัตว์เสี้ยง 7 ชนิด ppp  
545706
บ้านบางม่วง ไม่ผ่าน(ครั้ง 2) รอเกรด
545707
เว็บไซต์ห้อง ม. 5/7 ppp  
545708
วัดสำคัญอำเภอเมืองนครสวรรรค์    
545709
เทพเจ้ากรีก (ครั้ง 2) ขาดภาพผู้จัดทำ ผ่านคนเดียว
545710
ชุมชนวัดไทรใต้    
         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
545801
วิถีชุมชนบ้านเขาหน่อ pp  
545802
สัตว์เลี้ยงของของฉัน pp  
545803
ภูมิปัญญาชาวนครสวรรค์ ppp  
545804
ชุมชนที่ฉันประทับใจ 1 pp  
545805
ชุมชนที่ฉันประทับใจ 2 ppp  
545806
ชุมชนบ้านปากน้ำโพปี 2554 ขาดผู้จัดทำ/ภาพ รอเกรด
545807
สัตว์เลี้ยงที่แสนรัก pp  
545808
นกที่ฉันรู้จัก pp  
545809
ดอกไม้ที่ฉันรู้จัก pp  
545810
สัตว์เลี้ยงที่ฉันชอบ ขาดผู้จัดทำ/ภาพ รอเกรด

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2011, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP