-ที่ราบสูงบราซิลและที่ราบสูงกิอานา เป็นโครงสร้างยุดหินเก่าซึ่งเกิดในยุคพรีแคมเบรียน เมื่อประมาณ 570ล้านปีมาแล้วประกอบด้วยหินอัคนีและหินแปรแต่บางแห่งมีหินตะกอนและบางแห่งมีหินบะซอลต์ที่มีอายุน้อยปกคลุมอยู่มีการพบฟอสซิลบริเวณที่ราบสูงบราซิลซึ่งเป็นหลักฐานยืนยัยว่าทวีปอเมริกาใต้เคยเป็นปึกแผ่นทวีปผืนเดียวกันกับทวีปแอฟริกาและเอเชียมาก่อน
              -ที่ราบสูงปาตาโกเนียเป็นโครงสร้างทางธรณีวิทยายุดหินใหม่ ประกอบด้วยหินตะกอนในมหายุคมีโซโซอิก เมื่อประมาณ 225-65 ล้านปีมาแล้ว และโครงสร้างที่เกิดในยุคเทอร์เขียรี ประมาณ 65-1.6 ล้านปีมาแล้ว ประกอบด้วยหินบะซอลต์

             
             

-บริเวณชายฝั่งของประเทศชิลีและทางตอนใต้ของประเทศเปรูโครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณนี้เกิดจากการกระทำของแรงภายในเปลือกโลกในมหายุคมีโซโซอิกทำให้เกิดภูเขาขึ้นในเขต บริเวณชายของประเทศชิลีและภาคใต้ของประเทศเปรู ต่อมาในยุคเทอร์เชียรีมีกระบวนการสร้างภูเขาทำให้เกิดการยกตัวและทรุดตัวของแผ่นดินเป็นแนวเทือกเขาแอนดีสที่สูงมากมีปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหวเกิดขึ้น และในยุคควอเทอร์นารีมีน้ำแข็งปกคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ขอบเขตนี้ทำให้เกิดลักษณะภูมิประเทศแบบฟยอร์ดเกิดขึ้นแถบชายฝั่ง

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 1200x960 text size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
   
SITEMAP