ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมระหว่างประเทศทวีปอเมริกาใต้กับประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือในด้านการค้นคว้าวิจัยและการกีฬาเช่นประเทศไทยกับประเทศบราซิลได้ร่วมกัน วิจัยเกี่ยวกับพืชเมืองร้อน ด้านการกีฬา ประเทศบราซิลซึ่งมีชื่อเสียงด้านกีฬาฟุตบอล ก็เคยส่งผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย

 

 

 

 

 

   
     
   

เว็บไซต์นี้แสดงผลบนความละเอียด 1200x960 text size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

   

 

SITEMAP