ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2555
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2555
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2555
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2555
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
   


แจ้งนักเรียนชั้น ม. 5
 
นักเรียนที่ทำหน้า FTP ให้ส่งงานแก้ หรืองานที่ยังไม่ได้ส่ง เข้าไปในโฟลเดอร์หลักของ User
เพราะในโฟลเดอร์ wbi ไม่อนุญาตให้นักเรียนส่งในช่องนี้ได้ ให้ส่งในโฟลเดอร์หลัก
เมื่อครูตรวจแล้ว จะทำการย้ายมาไว้ที่โฟลเดอร์ของนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถดูผลงานตนเองได้ตามที่ Link ของกลุ่มเป็นปกติได้

นักเรียนไปตรวจรายการที่จะต้องแก้ไข  และทำการแก้ไข  เสร็จแล้ว นำไปส่งที่นักเรียน FTP ของห้อง
 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP