ข้อมูลของฉัน

ชื่อ นางสาวชลธิชา นาคผ่อง ชื่อเล่น อัน
เลขประจำตัว  12722  โรคประจำตัว ไม่มี

ชื่อเพื่อนสนิท  นางสาวฐิติกานต์ บุญประเสริฐ ชั้น ม.5/5
ชื่อบิดา นายธงชัย นาคผ่อง อาชีพ รับจ้าง
ที่ทำงานบิดา 90 หมู่ 9 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  60180
ชื่อมารดา นางชนิกานต์ พุ่มนิล อาชีพ ทำนา  โทรศัพท์082-4003025, 086-1274803
ที่ทำงานมารดา 90 หมู่ 9 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  60180

พักอาศัยอยู่กับ นางชนิกานต์ พุ่มนิล เกี่ยวข้องเป็น มารดา
บ้านเลขที่ 90 หมู่ 9 ตำบลบึงปลาทู อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  60180
โทรศัพท์ 082-4003025 , 086-1274803

นิสัยส่วนตัว  ชอบเล่นกับเพื่อน
อาหารที่ชอบ  ไก่ทอด
ศิลปินคนโปรด  Bobyslam , Clash
เพลงที่ฉันชอบ คือ งมงาย ของ  Bobyslam
งานอดิเรก  ชอบฟังเพลง ดู TV
ภาพยนตร์ที่ประทับใจ คือ  Yes Or No
ครูที่ชื่นชอบ ครูกุศล ชะภูมิ 
วิชาที่ฉันชอบ  คือ.....ศิลปะ
สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ  น้ำตก , ทะเล , สวนสนุก

ประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะไป  สเปน , ญี่ปุ่น

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP