ผลจากการสังเกต


     ข้าวโพดมีการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด  หลังจากปลูกข้าวโพดและ ให้น้ำแก่เมล็ดข้าวโพดที่ปลูกในตอนเย็นของทุกวัน เป็นเวลาประมาณ 3 วันเมื่อผ่านไป 3 วันเมล็ดข้าวโพดก็จะงอกขึ้นมาเหนือพื้นดิน โดยรากแรกเกิด (Radicle) จะแทงผ่านรู  micropyle เป็นการงอกที่ใบเลี้ยงอยู่เหนือพื้นดิน (Epigeal germination)
 เมื่อเวลาผ่านไป 1-2 วัน ต้นข้าวโพดก็จะเจริญเติบโตงอกขึ้นมาเหนือพื้นดิน ต่อมาลำต้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาในการปลูก

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP