สรุปผล

ข้าวโพดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ที่มีการเจริญเติบโตแบบไม่มีระยะการพักตัว
ซึ่งพืชที่ไม่มีระยะการพักตัว จะทำให้ได้ผลผลิตไว้ แต่เมล็ดจะไม่มีความแข็งแรง ไม่ทนทานต่อสภาพอากาศ  และการงอกของเมล็ดข้าวโพดมีการงอกใต้ดิน (Hypogeal germination) เกิดจาก  hypocotyl  ไม่ดันตัว ทำให้มีแต่ epicotyls  เท่านั้นที่โผล่ขึ้นมา และข้าวโพดจะมีโคลีออพไทล์หุ้มส่วนที่เป็นใบแท้ เมื่อโผล่ขึ้นมาเหนือดิน

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP