ลักษณะของดอกมะละกอ
ดอกมะละกอแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

             1.) ดอกตัวผู้ เป็นดอกที่มีช่อดอกยาว ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นช่อ แล้วแยกส่วนปลายเป็น 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมียจะลดรูปลงเหลือเป็นเกสรเล็ก ๆ ซึ่งไม่ทำให้เกิดเป็นผลได้ นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบางประการ ที่อาจทำให้เกสรตัวเมียนี้สามารถเจริญเป็นผลได้

             2. ) ดอกตัวเมีย เกิดบริเวณข้อของลำต้น มีก้านสั้น กลีบดอกแยกออกจากกันทั้ง 5 กลีบ เกสรตัวเมียมีขนาดใหญ่ เห็นเด่นชัด ไม่มีเกสรตัวผู้เลย ผลที่เกิดจากดอกเช่นนี้ จะมีรูปร่างกลมช่วงว่างในผลใหญ่ เนื้อไม่หนามาก

             3.) ดอกสมบูรณ์เพศ เกิดบริเวณข้อของลำต้นเช่นเดียวกับการเกิดดอกตัวเมีย มักจะเกิดเป็นช่อดอกสั้น ๆเป็นกลุ่ม มีทั้งดอกตัวผู้และดอกสมบูรณ์เพศในต้นเดียวกัน ดอกสมบูรณ์เพศยังแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ
              * ดอกสมบูรณ์เพศชนิดอีลองตัว(eclongata)ดอกชนิดนี้เหมือนกับดอกตัวผู้แต่ เกสรตัวเมียเจริญมากกว่า ผลที่ได้จากดอกชนิดนี้มีรูปร่างยาวเรียว ช่องว่างภายในผลแคบ เนื้อหนา เป็นผลชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าผลที่เกิดจากดอกชนิดอื่น ๆ
             * ดอกสมบูรณ์เพศชนิดเพนแทนเดรีย(pentandria)เป็นดอกที่มีเกสรตัวผู้ 5 ร่อง เกสรตัวผู้จะอยู่แนบชิดอยู่ในร่องนี้พอดี ผลจากดอกชนิดนี้มีรูปร่างกลม แยกเป็น 5 ร่องเห็นเด่นชัด
             * ดอกสมบูรณ์เพศชนิดอินเตอร์มีเดียท(intermediate) เป็นดอกที่มีรูปร่างผิดปกติ เพราะเกสรตัวผู้เจริญรวมกับรังไข่ จึงทำให้ผลจากดอกชนิดนี้บิดเบี้ยว ไม่เป็นที่ยอมรับของตลาด

             นอกจากชนิดของดอกซึ่งเป็นตัวชี้ถึงลักษณะ และรูปร่างของผลแล้ว ชนิดของพันธุ์ก็ยังมีผลต่อลักษณะและรูปร่างของผลด้วย พันธุ์ต่าง ๆ ที่มีปลูกในประเทศไทย และเป็นที่รู้จักกันดี เช่น พันธุ์โกโก้ พันธุ์แขกดำ และพันธุ์สายน้ำผึ้ง รูปร่างผลของพันธุ์โกโก้ และแขกดำคล้ายกันมากคือ มีรูปร่างทรงกระบอก ส่วนขั้วผลและส่วนปลายผลมีขนาดเท่ากัน แต่พันธุ์โกโก้จะมีส่วนปลายผลใหญ่กว่าส่วนขั้วผล สีเนื้อเป็นสีแดงส้มเหมือนกัน เนื้อแน่น ไม่เละ สำหรับพันธุ์สายน้ำผึ้ง รูปร่างผลคล้ายพันธุ์โกโก้ แต่ผลจะยาวกว่า เนื้อเมื่อสุกมีสีเหลืองส้ม และเนื้อค่อนข้างเละ

 
 
    


     แหล่งที่มา : http://botanyschool.ning.com/
     ภาพจาก : กลุ่ม cross section ของนางสาวนีรนุช บัวทอง ชั้น ม.5/1

 
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP