สุภาษิต คำพังเพย สำนวน ก-ฆ
 

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ก-ฆ

 

กบเลือกนาย

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอญู่เรื่อยๆ,คนช่างเลือก ไม่พอใจอะไรง่ายๆ ในที่สุดก็ไม่ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม

สำนวนกบเลือกนาย มาจากนิทานอีสปที่กบไม่พอใจสิ่งที่ได้ จนในที่สุดเทวดาส่งนกกระสามาและกินกบจนหมด

 

ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

ความงามของคน เสริมแต่งให้สวยได้

ไก่จะดูสวยงามก็ตรงที่มีขนสยวย เหมือนคนหากได้แต่งหน้าทาแป้ง แต่งตัวให้ดี ก็ดูสวยงามขึ้นมาได้เช่นกัน

 

ขิงก็รา ข่าก็แรง

ต่างก็จัดจ้านพอๆกัน ต่างก็มีอารมณ์ร้อน ไม่ยอมลดละให้แก่กัน

ขิงแะข่าเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ด เมื่อนำมาทำอาหาร เราจึงไม่นิยมใช้ร่วมกัน เพราะรสชาติของขิงและข่าจะตีกันเอง

 

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

เป็นการลงทุนมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อยช้างเป็นสัตว์ตัวใหญ่

การจะขึ้นขี่ช้างก็ยากลำบากการขึ้นขี่ช้างเพื่อจับตั๊กแตนตัวเล็กนิดเดียวย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า

 

คางคกขึ้นวอ

คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวเรามักเปรียบคางคกกับคนที่ต่ำต้อยยากจน

ซึ่งขึ้นวอหรือคานหามอันเป็นพาหนะสำหรับขุนนางผู้มียศถาบรรดาศักดิ์

 

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน

ชายสูงอายุหรือชายแก่ที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว โคหรือควายเมื่อแก่แล้วฟันจะไม่ดี การกินหญ้าอ่อน

จึงเคี้ยวง่ายกว่าหญ้าแห้งซึ่งนำมาเปรียบผู้ชายแก่ที่ชอบมีภรรยาสาวๆ

 

ฆ่าควายเสียดายพริก

ทำงานใหญ่ก็ต้องยอมลงทุนมากไม่ควรตรัหนี่ ถ้ามัวกลัวสิ้นเปลืองก็ทำให้เสียงาน

เมื่อมีงานบุญในชนบทชาวบ้านจะฆ่าควายนำมาปรุงอาหารควายเป็นสัตว์ใหญ่ต้องใช้เครื่องปรุ่งมาก

                                      การใส่เครื่องปรุ่งน้อย อาหารก็ไม่อร่อยสำนวนนี้บางทีใช้ว่า "ฆ่าควายเสียดายเกลืออ"ที่มา : สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย เรื่อง นลิน คู ภาพ โอม รัชเวทย์ สำนักพิมพ์ แสงแดดเพื่อนรัก

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP