สุภาษิต คำพังเพย สำนวน ก-ฆ
 

สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ง-ฒ

 

เงาตามตัว

ผู้ที่ไปไหนไปด้วยกันแทบไม่คลาดกันเละสิ่งที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไปตามกันเงาคือสิ่งที่เกิดจากวัตถุทึบ

ไปบังแสงทำให้มีรูปร่างตามวัตถุนั้นเงาจึงติดตามวัตถุนั้นไปตลอดหากมีแสงเกิดขึ้น

เช่น “พอน้ำมันขึ้นราคา สินค้าอื่นๆก็ขึ้นราคาเป็นเงาตามตัว”

 

จับปลาสองมือ

หมายจะเอาให้ได้ทั้งสองอยาก, เสี่ยงการทำสองอย่าพร้อมๆกัน ซึ่งอาจไม่สำเร็จสักอย่าง

ลำตัวปลาลื่นและปลามีความไว การจับปลาไม่ให้หลุดมือจึงต้องใช้ทั้งสองมือจับพร้อมๆกัน

ถ้าใช้มือจับปลาข้างละตัวปลาจะหลุดจากมือจนไม่ได้ปลาสักตัว

 

จับปูใส่กระด้ง

ยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้เด็กโดยทั่วไปจะซุกซนไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่กับที่ การบังคับให้อยู่ในระเบียบวินัย

จึงสิ่งที่ฝืนธรรมชาติของเด็กเหมือนกับปู ซึ่งจะเดินไต่ไปมา ถึงจะจับปูใส่ไว้ในกระด้ง ปูก็จะไต่ออกนอกกระด้ง

 

ช้าๆได้พร้าสองเล่มงาม

ค่อยๆคิดค่อยๆทำ จะได้ทำรอบคอบและผลงานสำเร็จด้วยดี หมายความถึงการนำเหล็กมาตีเป็นมีดพร้า

หากไม่รีบร้อน ค่อยๆตี ก็จะได้มีดหรือพร้าที่งามได้รูปและคม สำนวนนี้บางครั้งใช้ว่า “ช้าๆได้พร้าเล่มงาม”

 

ชี้โพรงให้กระรอก

แนะนำหรือบอกเป็นนัยให้ผู้อื่นต้องช่องทางผิด หรือเอาประโยชน์ไป เช่น “เธอจะไม่อยู่บ้าน 2-3 วัน

ก็ไม่ต้องเที่ยวไปบอกใครเขาหรอกเดี๋ยวพวกมิจฉาชีพรู้เข้าเท่ากับเป็นการชี้โพงให้กระรอกที่เดียวนะ

 

ซื่อเป็นแมวนอนหวด

แกล้งทำเป็นซื่อ หวดคือพาชะนะอย่างหนึ่งสำหรับนึ่งของทำด้วยไม้ไผ่สาน แมวนอน

หวด คือแมวที่นอนในหวดและทำตัวนิ่ง ๆ

 

ซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตรุษ

ซื้อของไม่ถูกเวลาย่อมได้ของแพงทำอะไรไม่เหมาะสมกับเวลาย่อมเดือดร้อน

 บางสำนวนใช้ว่า ซื้อวัวหน้านาซื้อผ้าหน้าหนาว

 

เฒ่าหัวงู

คนแก่หรือคนที่มีอายุมากมีเล่ห์เหลี่ยมหรือกลอุบายหลอกเด็กผู้หญิงในทางกามารมณ์,คนแก่เจ้าเล่ห์

                                            เฒ่าหมายถึงคนแก่,หัวงูคือส่วนที่มีพิษ เฒ่าหัวงูจึงหมายถึงคนแก่ที่สอนพิษร้ายไว้


ที่มา : สุภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย เรื่อง นลิน คู ภาพ โอม รัชเวทย์ สำนักพิมพ์ แสงแดดเพื่อนรัก

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP