ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี ศิลปินแห่งชาติ สาขานาฏศิลป์ พ.ศ. 2528
          ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี เกิดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2446 เป็นธิดาของนายเฮงและนางสุทธิ สุทธิบูรณ์ เป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝึกหัดนาฏศิลป์ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ในวังสวนกุหลาบและวังของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
          ผลงานด้านการแสดง ท่านแสดงเป็นตัวอิเหนา นางดรสา พระพิราพ นางเมขลา ไชยเชษฐ์ พระไวย ไกรทอง มีฝีมือการรำเป็นเลิศ เชี่ยวชาญเพลงอาวุธทุกชนิด เช่น กระบี่ ทวนและกริช ท่านได้นำนาฏศิลป์นานาชาติมาพัฒนานาฏศิลป์ไทย เช่น ระบำม้าของประเทศโปรตุเกสมาปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบไทย ท่านเป็นผู้ปรับปรุงวางรากฐานทางด้านนาฏศิลป์ให้แก่กรมศิลปากรหลายแขนง นับตั้งแต่การประพันธ์บทโขน ละคร ประดิษฐ์ท่ารำ ทั้งพระ นาง ยักษ์ ลิง
ผลงานด้านประดิษฐ์ชุดการแสดง
          1. ประเภทรำ ได้แก่ อิเหนาฉายกริช มโนห์ราตอนบูชายัญและได้ประดิษฐ์ท่ารำร่วมกับครูลมุล ยมะคุปต์ ได้แก่ รำพม่าไทยอธิษฐาน รำลาวไทยปณิธาน ลาวกระทบไม้ สีนวลออกอาหนู โคมบัว ซัดชาตรี รำเถิดเทิงและฉุนฉายฮเนา
          2. ประเภทระบำ ได้แก่ ระบำวีระชัย ระบำทวน ระบำกินรีร่อน ระบำนางไม้ ระบำไกรลาศสำเริง ระบำนพรัตน์ ระบำนางใน ระบำเทพบันเทิง ระบำนกเขามะราปี ระบำม้า ระบำหงส์เหิร ระบำโบราณคดี ระบำเงาะ ระบำนางอาย ชุดสุโขทัย ระบำจีนไทยไมตรี ระบำกวาง ระบำปลา ระบำแขก ระบำครุฑและระบำมยุราภิรมณ์
          3. ประเภทฟ้อน เช่น ฟ้อนรัก ฟ้อนมาลัย ฟ้อนลาวดวงเดือน ฟ้อนจันทราพาฝัน เป็นต้น
          ท่านผู้หญิงแผ้วได้สร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างสมบูรณ์แทบทุกด้าน ตลอดชีวิตของท่านคลุกคลีกับวงการนาฏศิลป์นับตั้งแต่เยาว์วัยจนชราภาพ ท่านจึงมีความลุ่มลึกในด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นอย่างมากจนได้รับขนานนามว่าเป็น “ปรมาจารย์แห่งนาฏศิลป์ไทย” และได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ท่านนับเป็นบรมครูอีกผู้หนึ่งที่ช่วยสืบทอดนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ที่มา: th.wikipedia.org/wiki/แผ้ว_สนิทวงศ์เสนี

 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP