วิธีการทอมี 2 อย่าง
ขั้นตอนที่1ในการผลิตใช้
1.คัดผ้าเส้น/แยกสี/ตัดแต่งให้มีขนาดใกล้เคียงกันที่สุด
2.ร้อยด้ายเข้ากับตัวกี่/จัดด้ายให้เข้าที่และให้เส้นด้ายตึงโดยขนาดความยาวของ
ผ้าเส้นผ้าที่จะทอต้องเท่ากับ
3. ทอเส้นผ้า ซึ่งผู้ทอต้องมีความชานาญหรือมีพื้นฐานในเรื่องของการทอโดยสามารถเลือกลวดลายสันแล้ว
4. ตัดแต่งเส้นด้ายที่เป็นส่วนเกินให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่2ในการผลิตใช้
     นำบล็อกมาวางแล้วนำไม้กระดานสำหรับขัดเชือกมาวางตรงหัวท้าย เชือกทั้งสองฝั่ง โดยเอาไม้ขัดตามขวางกับเชือกสลับเส้นล่างบนไปเรื่อยๆ จนครบทุกเส้น

     นำเศษผ้ามามัดกับเชือกจะเริ่มตรงกลางหรือริมก่อนก็ได้ โดยจับมัดสองเส้นคู่กันก่อน จากนั้นก็นำเศษผ้ามามัดแยกเส้น โดยจับเชือกที่มัดคู่แรกมาหนึ่งเส้น ที่ยังไม่ได้มัดมารวมกันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนครบทุกอัน

     เมื่อมัดเสร็จหมดแล้ว ให้ตัดเชือกออกจากบล็อกทั้งหัวและท้ายจนครบทุกเส้น จากนั้นก็ดึงออกจากบล็อก มัดเชือกทั้งหัวและท้ายดึงมาให้แน่น ติดกับพรมเช็ดเท้าทั้งหมดจนครบทุกเส้น
เมื่อมัดครบทุกเส้นแล้ว ให้ใช้กรรไกรตกแต่งเศษผ้าให้ดูสวยงาม เท่านี้ก็จะได้พรมเช็ดเท้าสองหน้าไว้ใช้แล้ว

     ถ้าเราทำบล็อกไว้ได้หลายๆอัน ก็สามารถหัดให้คนแก่และเด็กทำได้ จะสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนได้ เด็กและคนแก่จะได้มีรายได้เสริม พรมเช็ดเท้าชนิดนี้จะมีความหนาและใช้ได้ทั้งสองด้านจึงมีราคาแพงกว่าพรมเช็ด เท้าที่ถักทอจากเครื่อง เพราะมีความประณีตกว่า

ที่มา : จากการสัมภาษณ์จาการทอผ้าเช็ดเท้า

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP