ดีปล

ชื่อ วิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl
วงศ์ Piperaceae
ชื่อสามัญ Long Pepper
ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน
ลักษณะ ไม้เลื่อย อายุหลายปี ลำต้นเห็นข้อปล้องชัดเจน รากออกตามข้อ ใบรูปไข่ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน สีเขียวเข้มเป็นมัน ช่อดอกเป็นช่อรูปทรงกระบอกออกตรงข้ามใบ สีขาวอมสีเขียวอ่อน มีดอกย่อยจำนวนมากอัดกันแน่นเมื่อเริ่มติดผลจะขยายขนาด มีสีเขียว ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแก่
ปลูกดี ต้นโตเร็ว นิยมปลูกประดับริมกำแพง หรือทำค้างไม่ให้ทอดเลื้อย
กินอร่อย ยอดอ่อนใส่ในข้าวยำเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติให้กับอาหาร ผลอ่อนกินเป็นผักสดกับอาหารรสจัด ส่วนผลมีรสร้อน ขม ใช้เป็นเครื่องเทศ
ประโยชน์ ยอดอ่อนมีรสร้อน ช่วยกระตุ้นน้ำย่อย ทำให้เจริญอาหาร
ที่มา :

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP