สรุปองค์ความรู้
์          ใบไม้นอกจะประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามแล้วยังสามารถกินได้ และมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย และยังช่วยรักษาโรคต่างๆได้ ใบไม้แต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไป และยังสามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นต่างๆ แต่ในยุค ในสมัยนี้ มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมนำใบไม้ที่สามารถมารักษาโรคได้ มารักษาโรค จะนิยมกินยารักษาโรคที่เป็นสารเคมีมากกว่า ที่จะนิยมนำใบไม้มาทำเป็นยารักษาโรค ใบไม้ดังที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และยังเสริมสร้างภูมิต้านทานไห้ร่างกายอีกด้วย
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP