หน้าแรก
ปลาตะเพียน
ปลาตะพัด
ปลาซิว
ปลาช่อน
ปลาแขยง
ปลาเสือ
ปลากะโห้
สรุป
คณะผู้จัดทำ
เว็บไซต์ครูผู้สอน

 

 

"ปลาแขยง”

          ปลายอดอันตรายแห่งแหล่งน้ำ เพราะเป็นปลาที่มีเงี่ยงอันแหลมคมคล้ายปลาดุกที่บรรจุน้ำพิษไว้ ถ้าใครโดนเงี่ยงแหลมนี้ตำ จะเจ็บปวดไปนานทีเดียว แต่เนื้อปลาที่มีรสชาติอร่อยก็ชวนให้ลิ้มลองยิ่งนัก


ลักษณะจำเพาะ


          ปลาแขยง เป็นปลาขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Bagridae เป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่มีรูปร่างคล้ายปลากด แต่มีขนาดเล็กกว่า ปลาชนิดนี้มีหนวด 4 คู่ ครีบหลังตอนแรกมีก้านครีบแข็งหยักเป็นหนามคมเช่นเดียวกับครีบอก และมีครีบเป็นเงี่ยงแหลม ปลาแขยงที่พบในประเทศไทยมี 3 ชนิด คือ

           ปลาแขยงธง (Bocourt’s River Catfish) มีรูปร่างยาวเรียวคล้ายปลากดแต่ขนาดเล็กกว่า ลำตัวด้านข้างแบน หัวเล็ก ตาโต ปากเล็ก มีหนวดยาว 4 คู่ ครีบหลังมีขนาดใหญ่และยาวสูงเด่นคล้ายธงที่กำลังสะบัด ครีบหูมีเงี่ยงแหลมคมข้างละอัน ครีบไขมันมีขนาดใหญ่และยาว ครีบหางเว้าลึก แพนหางส่วนบนมีปลายยาวเป็นเส้นรยางค์

          ปลาแขยงข้างลาย(Iridescent Mystus) มีลำตัวป้อมสั้น ด้านข้างแบน หัวแหลมปากเล็ก มีหนวด 4 คู่ มีเงี่ยงแหลมคม มีแถบสีเงิน 2 แถบ พาดตามความยาวลำตัว หลังมีสีน้ำตาลปนดำ ครีบหางเว้า

           ปลาแขยงใบข้าว(Long-Fatty Finned Mystus) เป็นปลาที่มีลำตัวกลมและยาว หัวเล็กปากทู่ มีหนวด 4 คู่ ครีบหลังปลายยาวเป็นกระโดงสูง ครีบหูมีก้านเดี่ยวแข็งและแหลมคมข้างละอัน ครีบไขมันใหญ่ยาว แพนครีบหางอันบนมีปลายยาวเรียวเป็นรยางค์ ลำตัวส่วนบนมีสีเทาอมฟ้า ด้านหลังเข้มและสีจะจางลง บริเวณท้องเป็นสีครีมหรือขาว

การดำรงชีวิต

          ปลาแขยงเป็นปลาที่ชอบอาศัยในแหล่งน้ำไหล เป็นปลารักสงบ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก มักหลบซ่อนอยู่ตามใบไม้ รากไม้หรือโขดหิน กินลูกปลา ลูกกุ้ง ซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร ถิ่นที่อยู่อาศัย ปลาแขยงอาศัยอยู่ตามแม่น้ำและลำคลอง อาจเข้าไปหากินในแหล่งน้ำนิ่งเป็นครั้งคราว พบได้ตามแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหลทั่วระเทศ ในวรรณคดีไทยได้กล่าวถึงปลาแขยงไว้หลายเรื่อง โดยจะกล่าวถึงในบทชมปลารวมกับปลาน้ำจืดหลายชนิด เช่น ในกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง หรือ กาพย์เห่เรือ ที่กล่าวถึงปลาแขยงขณะกวีกำลังล่องเรือชมสัตว์น้ำนานาชนิดที่ว่ายมาเคล้าคลอใกล้ๆเรือ เป็นต้น

ที่มา: พิมพ์ครั้งที่  ๒
บริษัท  อักษรเจริญทัศน์ อจท.  จำกัด
142ถ. แพร่งสรรพศาสตร์  เขตพระนคร  กทม. 10200

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP