ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2555
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2555
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2555
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2555
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
555301
สมุนไพรพื้นบ้านชุมชนวัดไทร ตรวจแล้ว  
555302
การแบ่งเซล ตรวจแล้ว  
555303
นักเรียนนวมินท์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจแล้ว  
555304
ขนมไทยพื้นบ้านที่ชุมชนบ้านแก่ง ตรวจแล้ว  
555305
นักเรียนนวมินท์กับการละเล่นท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจแล้ว  
555306
ขนมตาลพื้นบ้านชุมชนมหาโพธิ ตรวจแล้ว  
555307
ไม้แคคตัสที่ชุนชนสวรรค์ธานี ตรวจแล้ว  
555308
วิถีชุนชนวัดคีรีวงศ์ ตรวจแล้ว  
555309
นักเรียนนวมินท์กับความเข้าใจเกี่ยวอาเซี่ยน ตรวจแล้ว  
555310
ความเข้าใจของนักเรียนนวมินท์เกี่ยวกับระบบสุริยะ ตรวจแล้ว  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
555401
ขนมพื้นบ้านชุมชนปากน้ำโพ์ ตรวจแล้ว  
555402
วิถีชุมชนบ้านเขาดินปี 2555 ตรวจแล้ว  
555403
นักเรียนนวมินท์กับความเข้าใจเกี่ยวกับวัดมหาโพธิ ตรวจแล้ว  
555404
อุปกรณ์การเกษตรภูมิปัญญาไทย ตรวจแล้ว  
555405
พืชเศรษฐกิจในจังหวัดพิจิตร ตรวจแล้ว  
555406
วิถีชุมชนวัดคีริวงศ์ ตรวจแล้ว  
555407
ขนมไทยพื้นบ้านที่ชุมชนมหาโพธิ์ ตรวจแล้ว  
555408
นักเรียนนวมินท์กับความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจแล้ว  
555409
ของใช้โบราณชุมชนจันเสน ตรวจแล้ว  
555410
ขนมท้องถิ่นชมชุนบ้านแดน ตรวจแล้ว  

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP