หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีภูธร  ชื่อเล่น ศิ อายุ 16 ปี 
เกิดวัน จันทร์  ที่  16  เดือน ธันวาคม  .ศ. 2539
บิดาชื่อ นายสาธิต ศรีภูธร  อายุ 43 ปี อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
มารดาชื่อ นางสาว วันทณา รัตน์สุข  อายุ 38 ปี อาชีพ เกษตรกร 
มีพี่น้อง 2 คน รวมตัวเองด้วย มีน้อง 1 คน
น้องสาวชื่อ ด.ญ.ปฏิมา ศรีภูธร  อายุ 10 ปี   อาชีพ นักเรียน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 59/2 หมู่  1  ตำบลบ้านมะเลือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.52 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
อาหารที่ชอบ แกงพะแนง ห่อหมก ต้มยำกุ้ง
สีที่ชอบ สีส้ม สีเขียว
ตุ๊กตาที่ชอบ Scrump Doraemon
อาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต
1.ตำรวจหญิง
2.พยาบาลสี่เหล่า
3.ทำธุรกิจส่วนตัว

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP