หน้าแรก
ข้อมูลของฉัน
ข้อมูลการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 

การศึกษา
จบประถมชั้นปีที่6 โรงเรียนลาซาลโชติรวี นครสวรรค์
จบมัธยมชั้นปีที3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร


ต่อมัธยมชั้นปี่ที่4โรงเรียนนวมินทราชูทิช  มัชฌิม
ปัจจุบันอยู่มัธยมปีที่5/4โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  มัชฌิม

ความภาคภูมิใจที่ได้รับในศึกษาอยู่ในโรงเรียน
1.  ชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงลูกทุ่ง ม.3 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
2.  ชนะเลิศอันดับ 1 ร้องเพลงลูกทุ่ง ม.4 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
3.   อันดับ 3 ร้องเพลงลูกทุ่ง ม.5 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร

อาชีพในอนาคตที่ใฝ่ฝัน
ตำรวจ

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP