ข้อมูลการศึกษา

พ.ศ. 2542ชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนแสงสวรรค์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2545 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชานุเคราะห์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2550 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประชานุเคราะห์  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม  อ.เมือง  จ.นครสวรรค์
พ.ศ. 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมือง จ.นครสวรรค์  มีครูที่ปรึกษา คือ ดร. วิไลลักษณ์ อ.Ray L
เรื่องราวที่ประทับใจในขณะศึกษา
1.สมัยฉันเรียนประชานุเคราะห์ฉันชอบเล่นเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่นเพราะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนที่นิสัยดีและมีน้ำใจต่อฉัน

2.สมัยเรียนมัธยม
ความภาคภูมิใจที่ได้รับในศึกษาอยู่ในโรงเรียน
1.ตอนที่ฉันเรียนอยู่โรงเรียนประชานุเคราะห์ฉันเรียนได้ลำดับไม่เกินที่ 10 ฉันภูมิใจมากและฉันก็ไม่ติดศูนย์
2.ตอนฉันอยู่ประถมฉันได้รับเกรียติบัตรขยันอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดบ่อยฉันภูมิใจมาก
3.ตอนฉันเรียนอยู่ ม.1 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ฉันเรียนได้ท๊อปวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกและฉันก็ภูมิใจกับผลงานตัวเองมาก

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP