ประวัติการศึกษา

     

ชั้นอนุบาลศึกษา โรงเรียน วัดบ้านมะเกลือ
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียน วัดบ้านมะเกลือ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน นวมินทราชูทิส มัชฌิม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม


    ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ครูที่ปรึกษา ครูชุลีพร กิ่งสุคนธ์
เรื่องราวที่ประทับใจในขณะศึกษา
    1. สมัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ที่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ เพื่อนๆน่ารักและนิสัยดี แถมยังได้นำข้าวกล่องไปรับประทานกับเพื่อน
   1. สมัยเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ที่โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม ได้ร่วมกิจกรรมหลายๆอย่างกับโรงเรียน และเพื่อนๆก็ให้ความร่วมมือดี

 
 
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP