วิธีสังเกตว่าผู้ใดใช้หรือเสพยาเสพติด  สามารถสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะอาการและสิ่งที่ตรวจพบดังต่อไปนี้ คือ
1.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  นิสัย  ความประพฤติ  และบุคลิกภาพ
      -  เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจขาดเหตุผล
      -  ขาดเรียน ชอบหนีโรงเรียน  หรือขาดงานบ่อย ๆ จนผิดปกติ
      -  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อถือไม่ได้
      -  ความคิดเชื่องช้า  สติปัญญาเสื่อมลง  ความจำเสื่อม  มีผลให้การเรียน  หรือการทำงานบกพร่อง
      -  พูดจาเชื่อถือไม่ได้  พูดไม่อยู่กับร่องกับรอย  ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อม  ขาดความรับผิดชอบ
      -  มักเก็บตัวเงียบ ๆ หลบซ่อนตัวเอง  ทำตัวปกปิดลึกลับ
      -  ชอบเข้าห้องน้ำนาน ๆ
      -  พบอุปกรณ์เกี่ยวกับการเสพยา  เช่น  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  กระดาษซองตะกั่ว  ซากก้านไม้ขีดจำนวนมาก  เศษกระดาษไหม้ไฟ หลอดกาแฟตัดเป็นท่อนสั้น ฯลฯ
      -  พูดจาก้าวร้าว  ดื้อรั้น  ผิดไปจากเดิม
      -  ไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเอง  แต่งกายไม่เรียบร้อย  สกปรกไม่ค่อยอาบน้ำ
      -  มีนิสัย  มีข้ออ้างในการออกนอกบ้านเสมอ  ชอบเที่ยวเตร่กลับบ้านผิดเวลา
      -  ทรัพย์สินในบ้านสูญหายบ่อย  เพราะจะขโมยเอาไปขายเพื่อซื้อยาเสพ
      -  เกียจคร้าน  ไม่ชอบทำงาน
      -  ง่วงเหงาหาวนอน  นอนตื่นสายผิดปกติ
      -  มีอาการวิตกกังวล  เศร้าซึม  สีหน้าจะหมองคล้ำ

2.  อาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย
      -  สุขภาพร่างกายทรุดโทรม  ซูบผอม ซีดเหลือง  ไม่มีแรง  อ่อนเพลียง่าย
      -  ริมฝีปากเขียวคล้ำ  แห้งแตก
      -  ตาแดงก่ำ  รูม่านตาขยาย
      -  น้ำมูกไหล  เหงื่อออกมาก  กลิ่นตัวแรง
      -  บริเวณแขน  ตามข้อพับ  หัวไหล่  มีรอยแผล  รอยช้ำเป็นจ้ำ ๆ (ร่องรอยการฉีดยาเสพติดเข้าเส้น)
      -  มีรอยแผลเป็นที่บริเวณแขน  ท้องแขน  อันเนื่องมาจากใช้ของมีคมกรีดเป็นทาง ๆ
      -  ผิวหนังหยาบกร้าน  เป็นแผลผุพอง  อาจมีน้ำหนอง  น้ำเหลืองคล้ายโรคผิวหนัง
      -  ชอบใส่เสื้อแขนยาว  และสวมแว่นตากรองแสงสีเข้ม  เพื่อปิดร่องรอย  และอาการจากการเสพยาเสพติด

3.  ลักษณะของอาการขาดยา
      -  หาวนอนบ่อย  จามคล้ายคนเป็นหวัด น้ำมูก  น้ำตาไหล
      -  กระสับกระส่าย  กระวนกระวาย  หายใจถี่  ปวดท้อง  คลื่นใส้  อาเจียน  อาจถ่ายอุจจาระเป็นเลือด
      -  เหงื่อออกมากผิดปกติ
      -  ปวดเมื่อยตามร่างกาย  ปวดเสียวในกระดูก  ม่านตาขยายโตขึ้น  ตาพร่าไม่สู้แดดมีอาการดิ้นทุรนทุราย
      -  มีอาการสั่น  หรือเป็นตะคริวตามมือแขนขา  หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง
      -  มีอาการชัก  เกร็ง  ไข้ขึ้นสูง  ความดันโลหิตสูง
      -  หัวใจเต้นแรงและถี่ผิดปกติ
      -  นอนไม่หลับ
      -  เพ้อ  คลุ้มคลั่ง  อาละวาด  ควบคุมตนเองไม่ได้

 
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP