ชื่อ นายฐาปนา เชียงเลี่ยงกูล ชื่อเล่น เนส
     เลขประจำตัว  13102  อายุ 15ปี วันเกิด 14/พ.ค./2540
       โรคประจำตัว ภูมิแพ้
    ชื่อเพื่อนสนิท  นายชาตวิทย์ พรนิคม นายสราวุฒิ ไม้สน นายรักษิต แม่นศร นายณัฐวุฒิ ติดยง
    ชื่อบิดา จ.ส.อ.พิสิษฐ เชียงเลี่ยงกูล อาชีพ รับราชการทหาร  โทรศัพท์ 08-1887-4791
    ที่ทำงานบิดา ค่ายจิรประวัติ
    ชื่อมารดา นางสุรีย์ เชียงเลี่ยงกูล อาชีพ แม่บ้าน โทรศัพท์ 08-1028-5076
    ที่ทำงานมารดา 91/2 หมู่1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

          พักอาศัยอยู่กับจ.ส.อ.พิสิษฐและนางสุรีย์ เชียงเลี่ยงกูล เกี่ยวข้องเป็น บิดา-มารดา
    บ้านเลขที่ 91/2 หมู่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 60000
    โทรศัพท์ 08-1028-5076

     นิสัยส่วนตัว  เป็นคนทะเล้นตลก
     อาหารที่ชอบ  น้ำพริกผัด
    ศิลปินคนโปรด  วงกางเกง เพลงที่ฉันชอบ คือ เพลงเสียงของหัวใจ ของ วงPOTATO
    งานอดิเรก  วาดรูป 
    ภาพยนตร์ที่ประทับใจ คือ Fast and Furious
    ครูที่ชื่นชอบ อาจารย์ นิวัติ ดีชา
    วิชาที่ฉันชอบ  คือ ภาษาอังกฤษ
   สถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันชอบ  พัทยา

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

   
SITEMAP