เรื่องค้างคาวเลือกพวก

        ค้างคาวนั้นถือว่าตนก็มีปีกเหมือนนก เเละก็มีหูเหมือนสัตว์ อื่นทั่วๆไป ดังนั้นเมื่อนกยกพวกไปต่อสู่กับสัตว์อื่นๆ ค้างคาวก็ขอตัวไม่ เข้าข้างฝ่ายใดโดยทำตัวเป็นกลางเเต่เมื่อพวกของนกมีท่าทีว่าจะชนะ ค้างคาวก็ประกาศตัว ไปเข้ากับฝ่ายนกต่อมาพวกนกจะพลาดท่าเสียทีเเก่ สัตว์อื่นๆ ค้างคาวก็ผละ จากนกไปเข้าพวกกับสัตว์อื่นๆต่อมานกต่อสู้จนใกล้จะได้ชัย ค้างคาวก็กลับมาอยู่ข้างฝ่ายพวก นกอีกเมื่อนกกับสัตว์อื่นๆ ทำสัญญาสงบศึกเเละเป็นมิตรต่อกัน ทั้งสองต่างก็ขับไล่ค้างคาว ไม่ยอมให้เข้าพวกด้วย ค้างคาวอับอายจึงไปซ่อนตัวอยู่ในถ้ำจะออกจากถ้ำไปหา อาหาร ในตอนกลางคืนเท่านั้น


ข้อคิด
       สอนให้รู้ว่า ผู้ขาดความจริงใจ ย่อมไม่มีผู้ใดคบหา หมายถึง ผู้คนที่กระทำตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่า ไม่จริงใจต่อบุคคลรอบข้าง ตีหน้าซื่อเข้าใส่เพียงเพราะจะหาผลประโยชน์ส่วนตัว สุดท้าย ย่อมไม่มีผู้ใดที่จะจริงใจกับบุคคลเช่นนี้เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบในสังคมวัยรุ่น ก็เป็นการกระทำของนิสัยส่วนหนึ่ง ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยไม่คำนึงถึง มิตรภาพ หรือ ความจริงใจ ต่อบุคคลรอบข้าง เช่น การทำดีเข้าหาคนอื่นเพราะต้องการผลประโยชน์ เมื่อ สุดท้าย ตนได้ผลประโยชน์นั้นแล้ว กลับละทิ้ง หรือทำลาย มิตรภาพที่เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้างเหล่านั้น แล้วไปหา บุคคลใหม่ เพื่อหาผลประโยชน์ที่ตนเองต้องการต่อไป โดยเลือกที่จะ สร้างมิตรภาพต่อบุคคลใหม่ๆ แต่ไม่มีความจริงใจเลย บุคคลประเภทนี้ หากยังประพฤติตนเช่นนี้ต่อไป ภายในวันข้างหน้าจะทำให้ ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่ค่อยมีผู้ใดคบหา เพราะ สิ่งที่ตนได้ทำไว้ มันคือความผิดทางด้าน การเลือกคบผู้คนเพียงเพราะเห็นแค่ผลประโยชน์ส่วนตน แล้ว ยังไม่มีความจริงใจต่อ มิตรภาพด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

ที่มา : http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=48

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP