เฉลยคำตอบก่อนเรียน


ข้อที่
คำตอบ
1
3 ประเภท
2
ซับบิทูมินัส เอนทราไซต์  ลิกไนท์
3
มีสีแดงอิฐถึงส้ม
4
2 ประเภท
5
สารประกอบอนินทรีย์ 
6
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตแก๊สหุงต้ม
7
เมื่อกักเก็บไว้เป็นเวลานานจะมีฟอง
8
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน
9
น้ำมันที่ได้จากหิน
10
ไม่มีข้อที่ถูก
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP