การจัดพิธีรดน้ำขอพร

การจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในบ้าน
      - จัดสถานที่และที่นั่งให้เหมาะสม เช่น ในบ้านหรือบริเวณลานบ้าน โดยจะให้ท่านนั่งบนเก้าอี้หรือนั่งกับพื้นก็ดูความสะดวกของท่าน
      - จัดน้ำผสมน้ำอบหรือน้ำหอม ( อาจจะลอยดอกไม้ เพิ่ม เช่น กลีบกุหลาบ มะลิ ) ไส่ขันหรือภาชนะที่เหมาะสมไว้สำหรับรดน้ำพร้อมภาชนะที่เหมาะสมไว้สำหรับรดน้ำพร้อมภาชนะรองรับ

      - การรดน้ำขอพรให้รดที่ฝ่ามือทั้งสองข้างของท่าน โดยผู้ใหญ่แบมือ ไม่ต้องประนมมือ เมื่อลูกหลานมารดน้ำผู้ใหญ่ก็จะให้ศีลให้พรหรืออาจจะเอาน้ำรดไห้ก็ได้ ลูบศีรษะตนเองหรือผู้มารด เมื่อรดน้ำเสร็จแล้ว บางครั้งก็อาจจะอาบน้ำจริงคือรดแบบั้งตัว ผู้ที่มารดน้ำขอพรก็จะเตรียมผ้าใหม่สำหรับให้ผู้ใหญ่เปลี่ยน

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP