ความเป็นมาของบอนสี

        บอนสีมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้  แพร่หลายเข้ามาทางทวีปยุโรป  อินเดีย  จนถึงประเทศอินโดนีเซีย  และคาดว่าแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมากับเรือสำเภาของพ่อค้าจีน   คือ  Caladium  schomburgkii   ( Andre )  M.Madison  หรือที่เรียกว่า  ว่านโพธิ์ทอง หรือ ว่านพระอาทิตย์   เส้นใบสีชมพู   และ ว่านโพธิ์เงิน  หรือ ว่านพระจันทร์  เส้นใบสีเขียวเชื่อกันว่า หากใครปลูกเลี้ยงบอนสีทั้งสองต้นจะเป็นสิริมงคล  เมตตามหานิยม   และช่วยให้ค้าขายดี  
       บอนสีจึงเป็นที่นิยมและปลูกเลี้ยงกันเรื่อยมา  จากหลักฐานพบว่า  ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการปลูกเลี้ยงบอนสีหลายพันธุ์  เช่น   พระยาเศวต  วัวแดง  ช้างเผือก   ใบบัว   จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การปลูกเลี้ยงบอนสีก็ยิ่งมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
       สำหรับบอนสีที่นำเข้ามาในปีพ.ศ 2440  เป็นบอนสีประเภทใบไทย แต่เรียกกันว่า บอนฝรั่ง  มีพื้นใบสีแดงเข้มและสีแดงอ่อน  บางชนิดมีพร่าเหลือบสี   เช่น แดงสรรพศาสตร์  แดงภาณุรังสี   แดงสุริยัน   ไก่อัมรินทร์   ไก่ราชาธิราช และอื่นๆอีกมากมาย

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP