ผลงานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 หน้าหลักของปีการศึกษา 2556
 เกณฑ์การให้คะแนน
 รายการแก้ไขเว็บไซต์ชั้น ม. 5
 โครงงาน ชั้น ม. 5/1 - 5/2
 โครงงาน ชั้น ม. 5/3 - 5/4
 โครงงาน ชั้น ม. 5/5 - 5/6
 โครงงาน ชั้น ม. 5/7 - 5/8
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/1
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/2
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/3
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/4
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/5
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/6
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/7
 เว็บไซต์นักเรียนชั้น ม. 5/8
 เว็บไซต์ชุมนุมเว็บไซต์ 2556
เกี่ยวกับหน่วยงานภายใน
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 1/2556
 ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียน 2/2556
หนังสือราชการ สพม. เขต 42
ตรวจสอบเงินเดือน สพม.42
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
กลับไปหน้าหลักของเว็บไซต์
โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
565101
เมฆ    
565102
ประเพณีสำคัญภาคเหนือตอนล่าง **  
565103
การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาในทัศนะของนักเรียนนวมินท์ **  
565104
ทัศนะคติของนักเรียนกับการ์ตูนญี่ปุ่น **  
565105
เกมส์ที่เด็กไทยชอบเล่น    
565106
งานอดิเรกของนักเรียนนวมินท์ปี 2556-2557    
565107
เรื่องสยองขวัญ **  
565108
อาชีพในฝันของเด็กนักเรียนนวมินท์ **  
565109
สารเสพติด **  
565110
โครงสร้างของพืชดอก    
565111
วิถีชุมชนบ้านหูกวาง อ.บรรพต    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 | รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

site
ชื่อเรื่อง
Link
รายการปรับปรุง
หมายเหตุ
565201
นิทานสอนใจ    
565202
สัปเหร่อ...!!! อาชีพที่โลกลืม    
565203
รักในวัยเรียน เป็นรักที่ดีที่สุด จริงหรือ    
565204
กุหลาบกับวัยรุ่นไทย    
565205
อาณาจักรสัตว์    
565206
สัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด    
565207
วัยรุ่นกับโลกไซเบอร์ในจังหวัดนครสวรรค์ **  
565208
สัตว์ท้องถิ่นชุนชนบ้านบรรพต    
565209
เศรษฐกิจพอเพียง    
565210
การดูแลรักษาสุขภาพในวัยชรา    

 <<= กลับไปหน้าเดิม | << ด้านบน >>

 

Copyright © 2006-2013, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP