ความเป็นมาบ้านมะเกลือ

       

ในหมู่บ้านตำบลบ้านมะเกลือได้มีผู้พัฒนาชุมชนที่เป็นแกนนำคือป้าตาซึ่งจะเป็นแกนนำในเรื่องของการสร้างเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนโดย ป้าตา จะเป็นผู้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่ให้และนำเงินมาเป็นทุนในการผลิตสินค้าและอาหารต่างๆ อาทิเช่น ดอกไม้จันทน์จากกาบข้าวโพดแห้ง ดอกไม้ปลอม เครื่องจักรสาน และอาหารเช่น น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกปลาร้าสับ น้ำพริกกะปิ น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมทองม้วน และขนมลูกชุบ โดย ป้าตา จะชักชวนชาวบ้านที่สนใจไปศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่สนใจ (ที่กล่าวมา) และนำกลับมาดำเนินงานโดยทางบ้าน ป้าตา ได้รับทุนให้มาสร้างที่สำหรับผลิตสินค้าดังกล่าวโดยอยู่ในที่ของ ป้าตา เวลามีอะไรประชุมอะไรหรือทำกิจกรรมอะไรชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันที่นี่และลงมือปฏิบัติที่นี่ เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการก็ให้ ป้าตา เป็นผู้จัดการในการส่งไปเป็นสินค้า O Top

ประจำหมู่บ้านต่อไป หมู่บ้านบ้านมะเกลือประกอบไปด้วยชาวสวนเป็นส่วนใหญ่ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะทำไร่กันเช่นไร่มะลิ  ฝรั่ง  อ้อย  มะเขือ  กุหลาบ  ดาวเรือง  ข้าวโพด  เป็นต้นการประกอบอาชีพอื่นๆ ก็จะมีเป็นชาวนาบ้าง  ทำงานโรงงานบ้าง  ตามแต่ละครอบครัว  การเป็นอยู่ในชุมชนจัดว่าดีเพราะว่ามีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟัง  ช่วยกันปรึกษาหารือร่วมมือกันดี  จึงทำให้มีผลิตภัณฑ์ออกมา การไปบ้านมะเกลือก็ไปทางพิษณุโลกแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางเก้าเลี้ยวตรงไปเรื่อยๆ จะผ่านโรงงานน้ำตาลแล้วตรงไปเรื่อยๆ จนถึงวัดบ้านมะเกลือ(จะมีป้ายบอก)

 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP