แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง การคุมกำเนิด


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดคือข้อดีของยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม
ก. ไม่มีเอสโตรเจน ทำให้เสี่ยงต่อโรคลิ่มเลือดอุดตันเส้นเลือด ลดน้อยลง
ข. ทำให้ปวดประจำเดือนน้อยลง,เสียเลือดประจำเดือนน้อยลง,ลดอาการต่างๆที่มักเป็นช่วงก่อนมีประจำเดือน
ค. ข้อดีกว่า ยาฉีดคุมกำเนิด (DMPA) ตรงที่ เมื่อหยุดกินยาแล้วสามารถตั้งครรภ์ได้ทันที
ง. ทำให้ประจำเดือนมาเป็นปกติมากขึ้น สามารถคาดเดาได้ว่าประจำเดือนจะมาวันใด เพื่อที่จะได้กำหนดให้ประจำเดือนมาในช่วงวันหยุดงาน โดยกินยาต่อไปอีก (กรณีแผง 28 เม็ด ต้องทิ้ง 7 เม็ดที่ไม่มียาไป เริ่มกินเม็ดแรกของแผงใหม่ต่อเลย)

2. การใส่ห่วงคุมกำเนิดของผู้หญิงใส่บริเวณใด
ก. รังไข่
ข. ท่อรังไข่
ค. ช่องคลอด
ง. โพรงมดลูก

3. ส้มต้องกาคุมกำเนิดชนิดถาวร ควรปฏิบัติอย่างไร
ก. การใส่ห่วงอนามัย
ข. การกินยาคุมกำเนิด
ค. การฉีดยาคุมกำเนิด
ง. การทำหมัน

4. โต้งต้องการทำหมันชายหมอจะทำให้โดยการทำอย่างไร
ก. ผูกมัดและตัดท่อน้ำเชื้ออสุจิให้ขาดจากกัน
ข. เย็บท่อน้ำเชื้ออสุจิให้ติดกัน
ค. ทำให้ตัวอสุจิเข้าออกไม่ได้โดยผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ง. ตัดท่อน้ำเชื้ออสุจิทิ้งไป

5. การกินยาเม็ดคุมกำเนิดมีอาการแทรกซ้อนอย่างไร
ก. ท้องอืด
ข. ปวดศีรษะ
ค. มีฝ้าขึ้นที่ใบหน้า
ง. มีผดผื่นขึ้นตามร่างกาย

6. ข้อใดเป็นวิธีการคุมกำเนิด
ก. การเร่งกำเนิด
ข. การเว้นระยะการมีบุตรชั่วระยะหนึ่ง
ค. การเลือกกำเนิดบุตรเพศชาย
ง. การป้องกันการร่วมเพศ

7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย
ก. ฝ่ายหญิงสบายใจขึ้น
ข. ป้องกันการติดเชื้อ
ค. คุมกำเนิดได้นาน 1 เดือน
ง. เสียค่าใช้จ่ายมาก

8. การฉีดยาคุมกำเนิดคุมได้นานเท่าใด
ก. 3 เดือน
ข. 4 เดือน
ค. 5 เดือน
ง. 6 เดือน

9. การรับประทานยาคุมกำเนิด ควรรับประทานยาเม็ดแรกเมื่อใด
ก. วันแรกของการมีประจำเดือน
ข. วันที่สามของการมีประจำเดือน
ค. วันที่ห้าของการมีประจำเดือน
ง. วันที่เจ็ดของการมีประจำเดือน

10. การคุมกำเนิดที่หาระยะปลอดภัยในรอบเดือน หรือที่เรียกว่า "ก่อน 7 หลัง 7" หมายถึง
ก. การงดเว้นร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และหลังจากเริ่มมีประจำเดือนอีก 7 วัน จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์
ข. การงดเว้นร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และหลังจากวันเริ่มหมดประจำเดือนอีก 7 วัน จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์
ค. การร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และหลังจากวันเริ่มมีประจำเดือนอีก 7 วัน จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์
ง. การร่วมหลับนอนในช่วงก่อนมีประจำเดือน 7 วัน และหลังจากวันเริ่มหมดประจำเดือนอีก 7 วัน จะไม่มีโอกาสตั้งครรภ์


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP