หน้าแรก
มาลัยซีก
มาลัยกลม
มาลัยตัวสัตว์
มาลัยคุ้ม
มาลัยแบน
การออกแบบมาลัย
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบฝึกหัดหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
 

มาลัยแบน

     มาลัยแบน หมายถึง มาลัยที่มีลักษณะรูปทรงตามขวาง เป็นรูปยาวตามกลีบ ปลายกลีบของด้านตรงข้ามยาวจดแนวเส้นรอบวง แต่ปลายดอกของด้านขวางและด้านตรงข้ามแคบ เนื่องจากส่งก้านสั้นและชิดโคนดอก
มาลัยแบนแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้
1. มาลัยแบนยกดอกด้านเดียว คือ มาลัยที่ใช้โชว์ด้านเดียว เหมาะสำหรับเป็นรัดข้อ รัดพานดอกไม้ คล้องกับมาลัยซีก หรือมาลัยผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
2. มาลัยแบนยกดอกสองด้านคือ มาลัยที่ใช้โชว์สองด้าน เหมาะสำหรับทำมาลัยคล้องคอ มาลัยชำร่วย ลักษณะจะเหมือนมาลัยแบนยกดอกด้านเดียว แต่จะยกดอกทั้งสองด้าน
3. มาลัยแบนยกดอกแบบตัวหนอน คือ มาลัยแบนยกดอกสองด้านหัวท้ายจะเรียวเล็ก คล้ายมาลัยตัวหนอน แต่ส่วนกลางมองทางด้านหน้าจะดูป่องโค้ง แต่ถ้ามองด้านข้างส่วนกลางจะดูแบน

การร้อยมาลัยแบน

1. การเลือกดอกพุด ต้องมีขนาดดอกโตเท่า ๆ กัน ตัดก้าน 2 ขนาด คือ ขนาดสั้น และยาว ส่วนกลีบกุหลาบ เลือกกลีบใหญ่ เพื่อใช้ร้อยด้านข้างตลอดแนว
2. การขึ้นต้นแถวแรก กลีบกุหลาบทั้งสองข้างจะอยู่ในแนวเส้นตรง ดอกพุดจะทอดกลีบแนวตั้งฉากตรงกลาง ระหว่างกลีบกุหลาบทั้งสองข้าง
3. ส่วนมาลัยแบนตัวหนอนนั้น นิยมร้อยขึ้นต้นด้วยดอกพุด หรือกลีบกุหลาบ ส่งกลีบคล้ายร้อยมาลัยตุ้มครึ่งตุ้ม แล้วจึงต่อด้วยมาลัยแบน ด้านข้างจะดูโค้งมน ด้านหน้าและด้านหลัง จะเห็นลายแบน แล้วจบด้วยมาลัยตุ้มครึ่งตุ้มเช่นกัน

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP