แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. ส่วนประกอบใดของกระเพราบำรุงธาตุ ขับลม แก้ปวดท้องอุจจาระ
ก. เมล็ด
ข. ใบ
ค. ราก.
ง. ลำต้น

2. ตะไคร้จัดเป็นพืชในตระกูลใด และมีตะไคร้ทั้งหมดกี่ชนิด
ก. ตระกูลหญ้า 4 ชนิด
ข. ตระกูลไม้ยืนต้น 4 ชนิด
ค. ตระกูลหญ้า 6 ชนิด
ง. ตระกูลไม่ยืนต้น 6 ชนิด

3. น้ำมันตะไคร้ใช้ส่วนใดของต้นตะไคร้
ก. รากตะไคร้
ข. ดอกตะไคร้
ค. ใบแก่ตากแห้ง
ง. เหง้าและลำต้นแก่

4. สรรพคุณของตะไคร้ตรงกับข้อใด
ก. แก้ปวดท้อง ขับปัสสาวะ
ข. รักษาโรคมะเร็ง
ค. ขับของเสียในลำไส้
ง. รักษาโรควัณโรค

5. พืชสมุนไพรชนิดใด มีบทบาทในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา เมื่อนำมาประกอบอาหาร
ก. ข่า
ข. มะกรูด
ค. มะนาว
ง. ตะไคร้

6. สมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณในการขับลม ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อรา ใช้รักษากลากเกลื้อน
ก. ใบเตย
ข. ตะไคร้
ค. ข่า
ง. มะกรูด

7. พืชสมุนไพรชนิดใดแก้โรคกระษัย ( โรคที่มีน้ำไหลออกมาทางมือ )
ก. ตะไคร้
ข. กระเพรา
ค. ใบเตย
ง. มะกรูด

8. สมุนไพรชนิดไหนที่สามารถนำมาดับกลิ่นในห้องน้ำ
ก. มะกรูด
ข. มะนาว
ค. ข่า
ง. ตะไคร้

9. ต้นสะเดามีความสูงประมาณเท่าใด
ก. 20 - 25 m
ข. 20 – 30 m
ค. 19 – 25 m
ง. 18 - 27 m

10. สารสกัดสะเดาที่มีในเมล็ดและใบ มีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยแก้บิด
ข. เป็นสารป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช
ค. ช่วยในระบบขับถ่าย
ง. ช่วยในระบบไหลเวียนเลือด


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP