บ้านของฉัน

 

            บ้านของผมเป็นบ้าน2ชั้นซึ่งอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน เอกอัมพร ในหมู่ที่6  ตำบล หนองกรด อำเภอ เมืองฯ จังหวัด นครสวรรค์ ซึ่งภายในหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่มีญาติพี่น้อง ของผมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและ ก็มีคนที่พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ก็ดี จากอีกถึงปัจจุบันหมู่บ้านมีการพัฒนาและสิ่งอำนวย คาวามสะดวกต่างๆก็มีครบเช่น สวนสาธารณะที่มีไว้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เป็นที่พบประต่างๆ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านกันด้วย เช่นงานปีใหม่ งานวันเด็ก เป็นต้น ซึ่งหมู่บ้านของผมนั้นอยู่ติดกับฟาร์มม้าที่แสนร่มรื่นที่มักจะมีกิจกรรมให้คนในชุมชนได้ร่วมสนุกไปทุกครั้งในเมื่อมีการจัดงานและเต็มไปด้วยม้าและสัตว์ต่างๆบางทีอยู่ที่บ้านก็อาจได้ยินเสียงม้าก็เป็นเรื่องธรรมดาและยังอยู่ติดกับมหาวิทยาลัย เจ้าพระยาที่เป็น มหาวิทยาลัยเอกชน แห่งหนึ่งในประเทศที่มีเครือข่ายธุรกิจระดับโลกรองรับอีกด้วยและมีวิลิยาลัยอาชีวอยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ด้วยจึงทำให้ใน ชุมชุนของผมเป็นชุมชนที่มีนักศึกษาที่เรียนใน มหาวิทยาลัย เจ้าพระยา มาอาศัย อยู่ในชุมชนนี้เป็นจำนวนมากอีกด้วยภายในชุมชนก็ยัง มีวัดในชุมชนชื่อว่า วัดอัมพาวัน ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นที่ประชุมหารือของชาวบ้านและคนชรามาพบประคุยธรรมะทำจิตใจให้ใส่ บริสุทธิ์ด้วย ผมเป็นลูกคนสุดท้องของ คุณพ่อและคุณแม่จึงทำให้ออกการจากบ้านในแต่ละครั้งคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเป็นส่วนใหญ่ และอีกทั้งยังมีเพื่อนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนี้ที่เรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม หลายคนและโรงเรียนอื่นๆอีกด้วยจึงทำให้มีเพื่อนที่เรียนโรงเรียนต่างๆด้วย บ้านของผมอยู่ในหมู่บ้านเล็กที่มี ผู้คนในชุมชนที่น่ารักชอบ ช่วยเหลือกันและรู้จักกัน ทุกคนในชุมชนในยามงานบุญ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะไปสมาคมที่วัดของชุมชน วัดคือที่ขัดเกาจิตใจของพวกเราในชุมชนเป็นวัดที่มีความสวยงามและสงบร่มรื่นข้างๆอีทั้งยังเป็นวัดที่ชาวบ้านคนในชุมชุนเมื่อสมัยก่อนเป็นผู้สร้างวัดนี้กันขึ้นมา โบรสหลังแรกในวัดนี้เป็นการก่อสร้างโดยคนในชุมชนในสมัยนั้นเมาเรียงต่ออิฐก่อสร้างใช้เวลาหลายปีจนกว่าจะมาเป็นวัดที่ชาวบ้านในชุมชนร่วมกันสร้างจึงมาเป็นชุมชนที่สมามัคคีกันในทุกวันนี้

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP