ชนิดของขนมไทย
ขนมมงคล 9 อย่าง
ขนมไทยเสริมราศี
ขนมไทยในพิธีกรรมและงานเทศกาล
ประโยชน์ของขนมไทย
วัตถุดิบในการปรุงขนมไทย
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
 

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ขนมพื้นบ้านที่นิยมรับประทานในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้จัดทำ :   1. นาย กฤษณะ    กันทะนงค์             เลขที่  6    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                2. นางสาว พลอยไพลิน   บุญคำ         เลขที่   33   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                3. นางสาวทิพย์สุดา   ทิ้งทอด           เลขที่  37   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
                4. นางสาว ณัฐจีตา    รักธัญกร          เลขที่ 42    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  

           จุดมุ่งหมายของโครงงานพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์เรื่อง ตำนานเเละประวัติความเป็นมาของขนมไทย

           ผลปรากฏว่า ได้เว็บไซต์เรื่อง      ที่ URL : คลิก

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP