น้ำพริกกะปิ


                          เนื่องจากตำบลบ้านมะเกลือมีอาชีพเป็นชาวไร่โดยส่วนใหญ่จึงทำให้พอเวลาที่เก็บเกี่ยวเสร็จหรือเก็บผลผลิตเสร็จก็จะทำให้ในช่วงกลางวันว่างจึงมารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันทำอาหารเพื่อเสริมสร้างรายได้และเกิดความสามัคคีกันในหมู่บ้านแล้วอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือน้ำพริกกะปินั่นเองซึ่งชาวบ้านก็ช่วยกันคิดค้นสูตรขึ้นมาโดยจะมีความพิเศษตรงที่กะปิต้องเผาก่อนเพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมและเพื่อสุขภาพของผู้รับประทานและพริกที่ใช้ต้องเป็นพริกสวนเท่านั้นเพราะพริกสวนจะให้กลิ่นหอมไม่ฉุนและให้ความเผ็ดที่พอดีไม่เผ็ดมากจนเกินไปส่วนมะเขือพวงที่ใส่ก็ใช้มะเขือพวงจากสวนของชาวบ้านที่ปลอดสารพิษจึงทำให้มีความสดใหม่อยู่ตลอด
  ส่วนเรื่องการปรุงก็ให้ชาวบ้านที่มีพรสวรรค์ในด้านการทำอาหารเป็นผู้ปรุงและมาช่วยกันชิมจนน้ำพริกกะปิเป็นที่ลือไปทั่วหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP