น้ำพริกขี้กา
                     น้ำพริกขี้กาของบ้านมะเกลือจะมีสูตรเฉพาะที่ไม่เหมือนใครคือตรงที่พริกจะเผาในเวลาที่พอเหมาะเพื่อให้ได้กลิ่นที่หอมพอดีและวัตถุดิบที่ใช้ก็สดทุกครั้งจึงทำให้มีรสชาติที่กลมกล่อม  น้ำพริกขี้กาจะของบ้านมะเกลือจะมีรสชาติที่กลมกล่อมเนื่องจากผู้ทำมีความเชี่ยวชาญในการทำน้ำพริกขี้กาจึงทำให้น้ำพริกออกมามีรสชาติดี ตัวน้ำพริกมาจากมะเขือยาวที่มาจากสวนของชาวบ้านแล้วเผาด้วยเวลาที่เหมาะสมจึงทำให้ได้เนื้อมะเขือที่ไม่เละและไม่แข็งจนเกินไป เมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยก็ปรุงตามปกติ  และจักการแพ็คใส่กล่องบรรจุแล้วส่งขาย
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP