ประเทศในฝันของกลุ่มอาเซียนตามทัศนคติของนักเรียน

จากการที่กลุ่มของข้าพเจ้าได้สำรวจความต้องการของนักเรียนที่ต้องการไปประกอบอาชีพในอาเซียน นั้นว่าต้องการที่จะไปประกอบอาชีพในประเทศใดมากที่สุด จึงมีผลรวมความต้องการมากที่สุด 5ลำดับดังนี้
อันดับ 1 ประเทศ สิงคโปร์
เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีความพร้อมมากในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งยังมีค่าแรงตอบแทนรายได้ที่สูงมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีค่าครองชีพที่สูงมาก แต่เมื่อนำมาเป็นเงินไทยก็จะเป็นรายได้ที่มากแต่ยังมีสวัสดิการของภาครัฐคอยบริการและส่งเสริมในด้านต่างอีกด้วย
อันดับที่/2 ประเทศ ไทย
เนื่องจากประเทศไทยมีภูมิประเทศที่ดีในการเพาะปลูกและการทำการค้าทางการเกษตร อีกทั้งยังมีที่ตั้งเป็นศุนย์กลางและแหล่งรวมภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานในการประกอบอาชีพขั้นต่ำก็ยังติดอันดับแพงที่สุดรองจากสิงคโปร์อีกด้วย แต่ก็เช่นเดียวกันยังค่าครองชีพที่แพง ที่ประเทศไทยนี้ก็มีสวัสดิการที่ดีในระดับปานกลาง
อันดับที่ 3 ประเทศมาเลเซีย
เนื่องจากมีความครึงกับประเทศไทยอยู่มาก ทั้งภูมิภาคและการพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นวัฒกรรม ต่างๆที่น่าสนใจที่สำคัญอยู่ใกล้ประเทศไทยสะดวกที่จะไปและกลับได้สะดวก
อันดับที่ 4 บรูไน
เนื่องจากประเทศบรูไนเป็นประเทศที่ มีสินค้าส่งออกเป็นแก็สธรรมชาติและน้ำมัน จึงเป็นประเทสที่ร่ำรวยเป็นอย่างมาก

 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP