พรมเช็ดเท้า(อำเภอลาดยาว)
หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์
ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากสมัยอดีตชาวบ้านได้มีการทอเสื่อจากต้นกก และต้นแห้ว เอาไว้ใช้เอง และต่อมา ต้นแห้ว และต้นกกได้หมดไป และได้เห็นพรมเช็ดเท้าวางขายตามท้องตลาด จึงคิดว่าชาวบ้านคงจะสามารถทอพรมเช็ดเท้าเองได้ นางนรินทร์ แกงบวน ได้ชักชวนสมาชิกที่มีความสนใจทางด้านการทอพรมเช็ดเท้า มารวมกลุ่มกันเพื่อทำกิจกรรมการทอพรมเช็ดเท้า เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ยามว่างงาน โดยมีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 7 คน และ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มขึ้นโดยมีนางนรินทร์ แกงบวน เป็นประธานกลุ่มฯ ตอนแรกมีการรวมเงินหุ้นกันเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบ เช่นเศษผ้า ด้าย ฟืม และอื่นๆ ต่อมาได้ขอกู้จากทาง อบต.สระแก้ว และได้รับงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว และหน่วยงานอื่นๆ จึงทำให้กลุ่มสามารถบริหารงานได้
อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

 

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
1กี่สำหรับทอพรมเช็ดเท้า
2) ฟืมสำหรับทอ
3) เศษผ้า
4) ด้ายหลอด
5) กรรไกร
6) เข็มร้อยด้าย
7) เข็มเก็บด้าย
8) ไม้สอดผ้า
9) ไม้อัดสำหรับขั้นผืนผ้า

  1. ขั้นตอนการผลิต

เริ่มจากการคัดผ้าแต่ละสี และตัดวัดเศษผ้าให้พอดีตามขนาดผืน และขึ้นด้ายโดยใช้เข็มร้อยด้ายและสอดเข้ารูของฟืมจนครบ แล้วก็นำไม้สอดที่ใช้เข็มพันไว้เสียบผ้าทีละเส้นจนได้ 2-3 เส้น และกระทบด้วยฟืมเพื่อให้แน่น เมื่อได้ 1 ผืน ก็จะสอดไม้อัดกั้นเอาไว้ แล้วก็นำมาตัดเป็นผืน ๆ และมัดด้ายเข้าด้วยกันทีละคู่แล้วใช้เข็มเก็บด้ายสอดเข้ามาในผ้าแล้วตัดส่วน ที่เหลือทิ้งไป เป็นอันเสร็จขั้นตอนการผลิต
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
กลุ่มพรมเช็ดเท้าบ้านดอนโม่
ที่อยู่ 65/2 9 - - ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
08-6207-6424
-ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
นางนรินทร์ แกงบวน
ที่อยู่ 65/2 9 - - ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
08-6207-6424


ที่มา :
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP