ผลิตภัณฑ์ (Product) ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม(OTOP)*


สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง
ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
-ดินไทย ,ดินญี่ปุ่น , ดินผสมสีเขียว
-กาวลาเท็กซ์ กาวร ้อน
-ครีมพอนด์ส
-พิมพ์ตัดดอกและใบโนบเล่
-ดัมเบลล์ เหล็กคลึง เหล็กเข้าช่อ ลูกกลิ้ง
-กรรไกร คีมตัด คีมปากแหลม
-เรซินอัดลายใบ่
-สีเบอร์ 9, 28, 37,45
-พู่กัน
-ลวดก้านต้น ลวดดอกเบอร์ 22,24
-เครื่องรีด
-พลาสติกรีดดิน

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม
เลขที่ 24/4 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150
ติดต่อ : นางมานิตย์ อาจหาญ
โทร :0 9436 7008


ที่มา :
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP