วัดหัวดงใต
วัดยางงาม
วัดมหาโพธิใต้
วัดบึงน้ำใส
วัดหนองหัวเรือ
วัดมหาโพธิเหนือ
แบบทดสอบหลังเรียน
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
  วัดมหาโพธิเหนือ

วัดมหาโพธิเหนือเป็นวัดพี่วัดน้องของวัดมหาโพธิใต้ซึ่งวัดนี้จะนับถือหลวงพ่อโต ก็พอๆกับหลวงพ่อเฮงที่วัดมหาโพธิเหนือก็จะมีตลาดนัดให้ประชาชนได้เลือกซื้อ
สิ่งของในทุกๆวันอังคารก็จะทำให้ประชาชนสะดวกมากขึ้นในการจ่ายตลาด


นี่คือโบสถ์ของวัดมหาโพธิใต้มีมานานหลายสิบปีขณะกำลังชำรุดอยู่ แต่ในปัจจุบันก็ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น งานบวชก็ยังต้องใช้โบสถ์แห่งนี้

และนี่ก็คือโบสถ์ของวัดมหาโพธิใต้ที่กำลังสร้างอยู่ในปัจจุบันเพื่อแทนโบสถ์เก่าของวัดมหาโพธิใต้ เพราะทางวัดกลัวว่าโบสถ์เก่านั้นจะพังลงมา

 

หลวงพ่อเฮง

 

.

พระครูพิสิษฐสมถคุณ

หลวงพ่อเฮงเป็นชาวมหาโพธิแต่ท่านบวชอยู่ที่วัดมหาโพธิใต้เป็นสหายของรัชการที่ 5 ซึ่งพากันเที่ยวที่วัดเขาดินใต้ เมื่อวันที่ รัชกาลที่ 5 เสด็จเยือนนครสวรรค์ หลวงพ่อเฮงเป็นพระที่ดีมาก ไม่เคยผิดศิล และไม่เคยทำให้วัดต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง และยังทำให้ลูก-หลานต่างก็นับถือกันหลายชั่วอายุคน


ที่มา : http://www.webwat.in.th/60060294/
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP