นายดอก (นายพนม สุวรรณนารถ) ท่านอยู่เมืองวิเศษชัยชาญ

        เมื่องกองทัพพม่ายกมาล้อมกรุงศรีอยุธยา แม่ทัพพม่าสั่งให้กองทัพออกตีหัวเมืองต่างๆเมืองวิเศษชัยชาญจึงอยู่ในเป้าหมาย เมื่อกองทัพพม่าเข้าตีเมืองวิเศษชัยชาญแตก นายดอกจึงชักชวนชาวบ้านไปอยู่บ้านตลับ คือบ้านตลับในปัจจุบัน กองทัพพม่าเที่ยวออกลาดตระเวนเป็นบริเวณกว้าง ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะถูกทหารพม่าข่มเหงจึงชักชวนมาอยู่วัดโพธิ์เก้าต้น ค่ายบางระจัน นายดอกเป็นผู้นำชาวบ้านท่านได้ร่วมรบกับชาวบ้านบางระจัน กองทัพพม่าบุกเข้าได้แล้วทำให้ท่านเสียชีวิตในสนามรบ

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP