นายทองเหม็น (นายสุกิจ ลายเดช) ท่านเป็นชาวบางระจัน

        เข้าร่วมในค่ายบางระจันและเป็นอีกท่านหนึ่งที่ร่วมวางแผนในการรบครั้งที่ 4 ท่านทำหน้าที่เป็นปีกขวา ร่วมกับนายโชติ นายดอก นายทองแก้ว คุมพล 200 คน ไปข้ามคลองบ้านขุนโลกตีโอบหลังข้าศึก ผลทำให้พม่าแตกพ่ายและได้ฆ่าทัพพม่าคือ สุรินทรจอข่อง ครั้งสุดท้ายพม่าทำการรบแต่ในค่ายโดยยิงปืนใหญ่ออกมา นายทองเหม็นสุดที่จะทนร่วมกับพวกชาวบ้านบางระจันจำนวนหนึ่ง โดยนายทองเหม็นขี่กระบือเผือกตะลุยฝ่าค่ายพม่าจึงเสียทีพม่านายทองเหม็นถูกพม่าจับฆ่าตายในที่นั้น
พวกคุณเชื่อหรือยังว่าเรื่องที่กล่าวมาข้างต้นนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เป็นเพียงแต่ตำนานที่กล่าวขานกันมาวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันทำให้เห็นถึงความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ถึงแม้จะมีกำลังเป็นรองกว่าฝ่ายพม่าแต่พวกเข้าก็ไม่เคยย่อท้อต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเลย แต่เขาต่อสู้กันด้วยความกล้าหาญอาจจะมีเสียขวัญกำลังใจบ้างในบางครั้งแต่พวกเขาก็ไม่คิดที่จะถอย เขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่มีความรักต่อประเทศชาติเหนือชีวิต ต่อสู้จนให้ไทยอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
        มีควายประจำตัวชื่อนังเผือก นิสัยนักเลง โผงผาง พูดจาสนุก ในการรบครั้งที่ 4 เป็นปีกขวาร่วมกับนายโชติ สุดทนกับการดูชาวค่ายล้มตาย จึงขี่นังเผือกตะลุยเข้าไปทัพข้าศึก จนถุกรุมฟันจนเสียชีวิต

 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP