แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่อง เรื่องอ้วน ๆ ของวัยรุ่นตามทัศนคตินักเรียน


คำชี้แจง    กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น
1. โรคอ้วนคืออะไร ?
ก. โรคอ้วนคือคนที่รับประทานอาหารมากเกินไป
ข. โรคอ้วนคือคนที่มีการสะสมไขมันมากกว่าปกติ
ค. โรคอ้วนคือคนที่ไม่มั่นใจในตนเอง
ง. โรคอ้วนคือคนที่ใส่เสื่อผ้าไซต์เล็กไม่ได้

2. ชนิดของโรคอ้วนแบ่งได้กี่ชนิด ?
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5

3. โรคอ้วนลงพุงมีลักษณะเป็นอย่างไร ?
ก. มีการสะสมของโปรตีนที่บริเวณท้อง
ข. มีการสะสมของโปรตีนที่บริเวณต้นแขนต้นขา
ค. มีการสะสมของไขมันที่บริเวณต้นแขนต้นขา
ง. มีการสะสมของไขมันที่บริเวณท้อง

4. โรคอ้วนทั้งตัวมีลักษณะเป็นอย่างไร ?
ก. มีการสะสมไขมันบริเวณเฉพาะที่
ข. มีการสะสมโปรตีนที่บริเวณเฉพาะที่
ค. มีการสะสมไขมันไม่จำกัดบริเวณ
ง. มีการสะสมโปรตีนไม่จำกัดบริเวณ

5. รู้ได้อย่างไรว่าเราอ้วน ?
ก. ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมคับ
ข. การวัดปริมาณไขมัน (ดัชนีมวลกาย)
ค. เริ่มมีไขมันส่วนเกิน
ง. เพื่อน ๆ ทักว่าตัวใหญ่ขึ้น

6. สาเหตุที่ทำให้อ้วน ?
ก. กินผลไม้มากเกินไป
ข. รับประทานอาหารที่มีไขมันมาก
ค. ไม่รับประทานผักเลย
ง. ไม่ออกกำลังกาย

7. หลักในการลดความอ้วนข้อใดต่อไปนี้ผิด ?
ก. การลดควรตั้งเป้าหมายอย่างคอยเป็นค่อยไป
ข. ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค. การอดอาหาร
ง. ออกกำลังกายอย่างย้อง 3 วัน/สัปดาห์

8. หลักการออกกำลังกายข้อใดต่อไปนี้ทำให้เกิดผล ?
ก. การออกกำลังกายอย่างหนัก
ข. การออกกำลังกายอย่างเบา
ค. การออกกำลังกายแบบทำบ้างไม่ทำบ้าง
ง. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

9. คนที่มีรูปร่างอ้วนควรสวมใส่เสื้ออย่างไร ?
ก. เสื้อสีเข้ม
ข. เสื้อสีโทนพาสเทล
ค. เสื้อสีมัน
ง. เสื้อไซต์ใหญ่

10. การสวมกางเกงแบบใดที่คนอ้วนควรหลีกเลี่ยง ?
ก. กระโปรงยาวทรงเอ
ข. ชุดแซกทรงเอ
ค. กางเกงสีเดียวกันกับเสื้อ
ง. กางเกงที่มีกระเป๋าเยอะ


ได้คะแนน =
คิดเป็น
ผลการสอบ
ผลการพิจารณา
<< เฉลยคำตอบ >>
source code ต้นฉบับคัดแปลงมาจาก ครูชัยมงคล เทพวงษ์ http://chaiwbi.com
SITEMAP