ท่าที่นิยมออกกำลังกาย
1. กระโดดตบ : หัวใจ,ร่ายกายแข็งแรง


2. เดินยกเท้าสูงอยู่กับที่ : หัวใจ,ขา


3. หันหลังดันแขนกับเก้าอี้ : กล้ามเนื้อหลังแขน


4. สะพานโค้งยกสะโพก : กล้ามเนื้อสะโพก, ขา


5. วิดพื้นกับโต๊ะ : หน้าอก, กล้ามเนื้อหลังแขน, ลำตัว


6. ท่อนแขนยันพื้นเหยียดตรง : กล้ามหน้าท้อง, ลำตัว


7. ตัววี : ลำตัว, กล้ามเนื้อหน้าท้อง


8. ดันพื้นเท้าสูง : หน้าอก, กล้ามเนื้อหลังแขน, ไหล่, คอ


9. ท่าย่อเข่า : ขา, กล้ามเนื้อสะโพก


10. ยกแขนขึ้นลงด้านหลัง : กล้ามเนื้อหลังแขน


11. เตะเท้าด้านหลัง : กล้ามเนื้อสะโพก


12. ท่าครันช์ (Crunch) หรือ ซิท-อัพ (sit-ups) : กล้ามเนื้อหน้าท้อง


13. บริหารกล้ามเนื้อแขน


14. นั่งพิงกำแพง : ขา, กล้ามเนื้อสะโพก


15. เขย่งบนบันได : น่อง


16. ท่าสควอช (Squats) : บริหารต้นขา, กล้ามเนื้อสะโพก,หลังช่วงล่าง


 
   
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
 
SITEMAP