ผักบุ้ง
กระถางใบตอง
ต้นคูณ
ต้นมะยม
การผสมดิน
ดอกคุณนายตื่นสาย
สรุปองค์ความรู้
เว็บไซต์ครูผู้สอน
คณะผู้จัดทำ
  ชื่อหัวเรื่องเว็บหน้าที่ 7

ที่มา :ดอกคุณนายตื่นสาย
1.นวดดินแล้วผสมสีที่ต้องการและนำเอาดินเข้าเครื่องรีด
2.ทำกลีบนำเอาแม่พิมพ์รูปดอกมาเป็นลาย 1 อัน
3.ปั้นก้านเล็กด้วยดินสีเขียวอ่อน
4.ทำตุ้มเอาดินสีเหลืองมาปั้นเป็นลูกกลมๆเล็กๆและติดกับลวดแล้วเอาเกสรเล็กติดรอบๆ
5.เอากลีบติดเข้ากับก้านที่ทำเสร็จแล้ว

 
 
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP