โลกโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค 
    
  
      พวกเราอยู่ในยุคที่ผู้คนใช้โซเชียมีเดียกันแทบตลอดเวลาหรือทุกวัน ในการศึกษาและการวิจัย ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดีย พอดีได้ค้นหาความหมายของโซเชียลมีเดียผ่านกูเกิล โดยใช้คียเวิร์ค โซเชียลมีเดียหมายถึง
     1. Social Media หมายถึงสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหาเรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้ นเอง ทําขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนํามาแบงป่ ันให้กับผู้อื่นที่ อยู่ในเครือขาย่ของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทําผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เห็นด้วยกับการให้ความหมายดังกล่าว เพราะจริงๆ Media หมายถึงสื่อ ไม่ได้หมายถึงสังคม
    2. คำว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากในปัจจุบัน
บทความวีดีโอเพลงรูปภาพเป็นต้นดังนั้นคำว่าSocialMediaจึงหมายถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พูดง่ายๆ ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้สามารถมีปฏสัมพันธ์โต้ตอบกันได้นั่นเอง การให้ความหมายนี้ดีขึ้นแต่ไม่เห็นด้วยว่าคือเว็บไซต์ เพราะจริงๆ มันเป็นสื่อที่ไม่จำเป็นต่างแบ่งปนผ่านเว็บไซต์ ส่วนใหญ่แบ่งปันผ่านทางโมบายแอปด้วยซ้ำ
   3.บริการเครือข่ายสังคม (อังกฤษsocial network service) เป็นรูปแบบของในการสร้างเครือข่ายสังคมสำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตเขียนและอธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทำ และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ตส่งข้อความ ส่งอีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อกไฮไฟฟ์มายสเปซเฟซบุ๊กออร์กัตมัลติพลาย โดยเว็บเหล่านี้มีผู้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากที่สุด ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริการเครือข่ายสังคม มีผลประโยชน์คือหาเงินจากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใช้บัตรเติมเงิน
-เครือข่ายสังคมเป็นหนึ่งในวิธีชักจูงที่ง่ายที่สุด เนื่องจากข้อมูลที่ผ่านช่องทางนี้ จะไปได้กว้างและค่อนข้างเร็ว
-เครือข่ายสังคมเป็นอันตรายต่อความเป็นส่วนตัว เนื่องจากมีเหตุร้ายหลายประเภทที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเครือข่ายสังคม ฉะนั้นจึงไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นส่วนตัว รวมถึงไปสื่อต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตาม
--การใช้ Open Source หรือเขียนโปรแกรม เครือข่ายสังคมปลอดภัยกว่าใช้     
        เครือข่ายสังคมที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันระบบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่อนข้างจะละเอียดมากขึ้น
แต่ในมุมหนึ่งก็เป็นดาบสองคมเพราะว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสูงก็มักจะมีผู้ไม่หวังดีแอบเอาข้อมูลปลอมหรือทำในทางไม่ดีกับบุคคลเหล่านั้นได้ โดยโซโช่วเนตเวอร์คตัวใหม่ๆมักจะมีระบบความเป็นส่วนตัวที่ละเอียดยิ่งขึ้น ปัญหาความเป็นส่วนตัวในหลายๆกรณีมักจะสื่อถึงจิตใจคนได้อย่างมากรวมถึงระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเว็บไซต์เก่าๆนั้นที่จะต้องมีระบบการเพิ่มรายชื่อเพื่อนกับการรับเพื่อน
ที่มา:http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/918-article-social-28072014.html
 
   
 
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
วิชา การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
SITEMAP